Home

Samen betalen voor collectieve uitgaven

Bent u ondernemer in het centrum van Enschede?

Dan betaalt u belasting voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De opbrengst van deze zogenaamde reclamebelasting komt ten goede aan de Stichting Ondernemersfonds Enschede en wordt gebruikt om het lokale ondernemersklimaat te stimuleren.
De uiteindelijke bestemming bepalen we dan ook graag samen met ondernemers. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

Stichting Ondernemersfonds Enschede

In 2010 is de Stichting Ondernemersfonds Enschede opgericht. Dit fonds heeft tot doel extra activiteiten te organiseren om de Enschedese binnenstad te promoten en zo de economie een impuls te geven. De inkomsten van de reclamebelasting gebruiken we om deze activiteiten te financieren. Uw geld wordt dus goed besteed! Samen betalen we voor collectieve uitgaven. Vrijwillige ondernemersbijdragen voor centrumbrede activiteiten zijn daarmee verleden tijd. Iedereen draagt automatisch zijn of haar steentje bij.

Gebied

De reclamebelasting geldt voor reclameobjecten die binnen onderstaand gemarkeerd gebied zijn geplaatst.

 

 

 

Reclamebelasting

 

Reclamebelasting is een wettelijke belasting die geldt voor openbare reclame-uitingen, zichtbaar vanaf de openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan uithangborden, lichtbakken, bestickering van de ramen, posters, vlaggen, spandoeken, en luifels. Ook voorwerpen als een namaakijsco of -patatzak vallen hieronder. Reclamebelasting wordt betaald door de eigenaar van de reclame-uitingen. Dat kan ook een tussenpersoon of exploitant zijn. Met de komst van de reclamebelasting wordt de precariobelasting voldaan middels een jaarlijks forfait uit het fonds aan de gemeente en dus niet meer individueel aan de ondernemer belast.

Tarieven

 

De tarieven zijn afhankelijk van de totale oppervlakte van de reclame-uitingen.

 

 

 

Is de oppervlakte van uw reclame-uiting niet juist weergegeven op uw aanslagbiljet? Dan kunt u daar binnen zes weken na dagtekening bezwaar tegen indienen. Richt uw bezwaar aan:

Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Postbus 845
7550 AV Hengelo

 

U betaalt belasting over een kalenderjaar. Plaatst u na 1 januari een reclame-uiting, dan betaalt u over het resterende gedeelte van dat jaar reclamebelasting. Wanneer u na 1 januari een reclame-uiting verkleint of verwijdert, vergeet u dit dan niet te melden. U betaalt dan naar ratio minder belasting. Naast reclamebelasting betaalt u precario voor objecten die boven of op gemeentegrond geplaatst zijn (m.u.v. de gevel). Dit is een aparte belasting.

Meer vragen? Voor meer informatie over reclamebelasting kunt u contact opnemen met

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Kijk voor de verordening reclamebelasting centrum Enschede ook op www.enschede.nl

 

Samen werken aan een beter ondernemersklimaat

Heeft u een goed initiatief?

 

Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten in de binnenstad. We denken graag samen met ondernemers na over de besteding. Heeft u een goed idee om de Enschedese binnenstad op de kaart te zetten en het ondernemersklimaat te stimuleren? Dien uw initiatief, voorzien van toelichting en financiële onderbouwing, in bij:

 

Stichting Ondernemersfonds Enschede
T.a.v. het secretariaat
Jacobusgang 6
7511 GB Enschede
E-mail: ondernemersfondsenschede@gmail.com

 

Uw voorstel moet voldoen aan één of meer van onderstaande kenmerken:

 

De bestuurssamenstelling van de Stichting Ondernemersfonds Enschede:

  • De heer J.H.A. Ros, voorzitter
  • De heer R.G.J. Scholten, secretaris
  • De heer W.G. Arkink, penningmeester
  • Mevrouw M.F.H. Wensink-Ring, bestuurslid namens Winkelhart
  • De heer B. Linders, bestuurslid namens de VHSE
  • De heer G.H. Voogsgerd, bestuurslid namens de Dagmarkt
  • De heer P. Ruseler, bestuurslid voor niet bij een organisatie aangesloten leden